Chiro Jebo VZW

De VZW is ontstaan uit mensen die geloven in het Chiro verhaal.

Dit is vandaag niet anders.

Chiro is samen met andere jeugdbewegingen belangrijk en biedt een meerwaarde in de ontwikkeling van onze kinderen.

De toekomst is verzekerd want de twee Chiro jeugdbewegingen hebben beide een
enthousiaste leiding bende en volwassen begeleiders, het gevolg is dan ook een telkens groeiend aantal Chiro leden.

Het is de taak van de VZW hen daarin zoveel mogelijk te blijven helpen en te zorgen dat
hun hemen waar ze Chiro kunnen 'beleven' tiptop in orde blijven voor de volgende generaties en hun activiteiten.

Niet alleen de wekelijkse opkuis van de hemen blijft belangrijk maar ook dat we helpen
waar we kunnen bij de activiteiten die geld in het laadje brengen.

Chiro Jebo VZW werd opgericht op vraag van de twee chirojeugd bewegingen :

chirojongens St-Paulus en Chiromeisjes Wietjesland, op 11 december 1978.
De statuten, de leden van de vzw en de raad van bestuur verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 27 juni 1979.

Het doel van die VZW omvatte alle initiatieven tot oprichting, uitbating en beheer van twee jeugdlokalen (één voor de chirojongens en één voor de chiromeisjes).

De bouw van de hemen, gelijk opgaand, werd op 2 november 1980 aangevat. De kostprijs werd betaald via giften aan chiro Jebo vzw vanwege de beide chiro jeugdbewegingen, de gemeente, het bisdom van Brugge (Domus Dei), kloostergemeenschappen, particuliere, ouders van Chiroleiding en -leden/ enz.

Aldus kon nagenoeg 75.000 € of 3 miljoen bef ingezameld worden, wat toen juist voldoende was.

Te Lichtervelde was dit een pioniersproject en het diende ook tot voorbeeld van de andere jeugdverenigingen te Lichtervelde en daarbuiten.

De oprichting van de gebouwen gebeurde in eigen beheer en het werk zelf gebeurde gratis door vele chiro betrokkenen alsook door mensen buiten de chiro familie.

De twee aparte hemen van elk 320m2 staan telkens op grond, eigendom van de kerkfabriek St- Jacobus de meerdere Lichtervelde die ook toelating gaf tot bouwen. Chiro Jebo vzw huurt de twee stukken grond aan de kerkfabriek.

De eigenaar van de gebouwen is chiro Jebo vzw. Tot 1994 werden alle kosten van de twee hemen en van de vzw gedragen door de twee jeugdbewegingen en dit elk voor de  helft. Voor het gebruik van de hemen door de jeugdbewegingen wordt door de vzw geen huur gevraagd.

De normale jaarlijkse kosten schommelen rond de 3700 € of 150.000 bef, Kasacties van de vzw gaan integraal naar de jaarlijkse kostendekking van het gebruik van de twee hemen, Deze kosten zijn o.a, : verwarming, elektriciteit, water, onderhoud, herstel materiaal en gebouwen, verzekeringen, brandveiligheid, ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, kosten eigen aan de vzw,etc.

 

In de loop van een werkjaar zijn er ook gemeentelijke tussenkomsten voor de zaken voorzien in het jeugdwerkbeleidsplan en dit op basis van officiële documenten voor onderhoud herstel en voor brandbeveiliging van de hemen. Ook de technische dienst van de gemeente verleent haar medewerking door het afrijden van het gras op de twee speelweiden, de vijfjaarlijkse snoeibeurt en het hakselen van het snoeisel.

 

Samen met de Chiro leiding, de Chiro leden en ons bestuur willen we ons verder inzetten voor beide Jeugdlokalen.

Met vriendelijke groeten,

Nele Wybo Voorzitter
Lore Pollet Secreatis
Julie Beke Penningmeester
Ellen Vangheluwe Bestuurslid
Jurgen Cools Bestuurslid
Jens Devloo Bestuurslid
Lisa Sanders Bestuurslid
Gert Vandepoele Bestuurslid
Dries Pollet Bestuurslid
Femke Sinnaeve Bestuurslid
Veerle Cools Bestuurslid

PS, financiele steun is natuurlijk ook welkom via ons onderstaand rekeningnummer!
Een goed doel, direct resultaat en dichtbij! Rek. 777-5165916-63